ความภาคภูมิใจ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

 

ความภาคภูมิใจ

รางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  ระดับ ม.4 – ม.6
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนบางประกอกพิทยาคม

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

นายขจรยศ บุญมี
นางสาวธัญลักษณ์ บุญมาก