สมัครอีเมล์ใหม่ ในปี 2019

ในขั้นตอนนี้ขอกล่าวถึงการสมัคร Gmail ใหม่ ในปี2019 น่ะครับ


ขั้นตอนที่ 1 

 • เข้าเว็บไซต์ www.gmail.com
 • กดคำว่า “สร้างบัญชี”
 • กดปุ่ม 


ขั้นตอนที่ 2

 • เลือก “สำหรับตัวเอง”
 • กดปุ่ม 


ขั้นตอนที่ 3

 • ใส่ชื่อ ตัวอย่าง ด.ช.สมชาย
 • ใส่นามสกุล ตัวอย่าง ปัญญาดี
 • ใส่อีเมล์ ตัวอย่าง somchai.panyadee
 • ใส่รหัสผ่าน ทั้ง 2 ครั้ง โดยรหัสนั้นต้องเหมือนกัน
 • กดปุ่ม 


ขั้นตอนที่ 4

 • ใส่หมายเลขโทรศัพท์ ตัวอย่าง 0951231551 ให้ใส่เป็น 951231551
 • ใส่วันเกิด ตัวอย่าง 01
 • ใส่เดือนเกิด ตัวอย่าง มกราคม
 • ใส่ปีเกิด ตัวอย่าง 1900 (ค.ศ.)
 • กดปุ่ม 


ขั้นตอนที่ 5 

 • กดปุ่ม

 • ใส่รหัส 6 หลัก
 • กดปุ่ม


ขั้นตอนที่ 6

 • กดปุ่ม


ขั้นตอนที่ 7

 • กดปุ่ม


ขั้นตอนที่ 8

 • กดปุ่ม


ขั้นตอนที่ 9

 • กดปุ่ม


ขั้นตอนที่ 10

 • กดปุ่ม


แหล่งที่มาข้อมูล