RPG MAKER : วิธีสร้างประตูเคลื่อนย้ายตัวละคร

เมื่อเกมส์มีเรื่องราวที่ต้องเข้าบ้าน เข้าเมือง เปลี่ยนบรรยากาศ เราจะจัดการด้วยการสร้าง “ประตูวาปร์” พาตัวละครไปได้ทุกที่ ที่เราต้องการจะพาไป  

วิธีการสร้างจุดเคลื่อนย้ายตัวละคร

ขั้นตอนที่ 1 ดับเบิลคลิกบนจุดที่ต้องการให้เป็นจุดเคลื่อนย้าย

ขั้นตอนที่ 2 ดับเบิลคลิกบนจุด สี่เหลี่ยมหลามตัด

ขั้นตอนที่ 3 กดแท็บ “หมายเลย 2” 
ขั้นตอนที่ 4 กดปุ่ม “Transfer Player…”

ขั้นตอนที่ 5 เลือกจุดหมายปลายทางใหม่

ขั้นตอนที่ 6 กดเลือกแผนที่ ที่ต้องการจะให้เป็นปลายทาง
ขั้นตอนที่ 7 กดเลือกบริเวณพื้นที่ ที่ต้องการให้เป็นจุดปลายทาง

ขั้นตอนที่ 8 เมื่อเลือกสำเร็จจะปรากฎชื่อแผนที่พร้อมพิกัดปลายทาง จาก
                    จากนั้นกดปุ่ม OK

ขั้นตอนที่ 9 จะได้คำสั่ง Transfer Player : ชื่อแผนที่ (พิกัดX,Y)


เพิ่มเติม ถ้าต้องการให้ตัวละคร ย้ายในทันที ให้เลือก Event Touch