ความภาคภูมิใจ รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันตัดต่อภาพยนต์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 (กลุ่มที่1) ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ 66 ปี 2559

ความภาคภูมิใจ

รางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 (กลุ่มที่1)
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
วัน ศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

 


นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

นางสาวณัฐชา  แซ่โฉม
นางสาวชลนาถ อัครเรืองรอง